logo wilfast

Förvärv av finska Posti

Under våren medverkade Wilfast i ett förvärv av ca 130 000 m2 logistikytor. Under 2016 uppförs ytterligare en fastighet om ca 10 000 m2 varefter lokalytan kommer att uppgå till ca 140 000 m2. Totala förvärvspriset uppgår till drygt 1 miljard SEK. Finska Posti förhyr samtliga fastigheter på hyresavtal med löptider överstigande 10 år.

Detta är den hittills största transaktion Wilfast medverkat i. Affären genomfördes tillsammans med Wilfast mångåriga samarbetspartner Ness, Risan & Partner AS. Wilfast kommer att handha den ekonomiska och tekniska förvaltningen och medverkar i vanlig ordning som investerare i projektet

 

Tuusula Finland 20150904

 

 

blue-line