Miljöcertifiering av fastigheter

Under 2016 miljöcertifierades fyra fastigheter med Green Building. Detta ser vi som ett kvitto på en energieffektiv lokaldrift samt att det långsiktigt skapar ett mervärde för hyresgästen och fastigheten.

Kravet för ett Green Building certifikat är att energianvändningen sänks med minst 25 procent eller att energianvändningen understiger Sveriges nybyggnadskrav för energi med 25 procent.

greenbuilding

 

 

 

Skriv ut