Förvaltningsuppdrag för Pro Value Fastighetsfond, Hisinge Hus

Skriven den .

Den 15e december förvärvade Pro Value bolaget Hisinge Hus AB med fastigheten Kvillebäcken 12:2. Fastigheten är belägen längs med Gustaf Dahlénsgatan på Hisingen, Göteborg. Denna kontor-/handelsfastighet är ett utvecklingsprojekt med en stor förädlingspotential. Fastigheten är ca 5 000 kvm och har för närvarande 10 olika företag som bedriver sin verksamhet i fastigheten.

Wilfast skall ansvara för den ekonomiska och tekniska förvaltningen och även ansvara för projektutvecklingen av fastigheten. Wilfast kommer även att vara investerare i projektet. Området Kvillebäcken ligger inom ett av Göteborgs Stads främsta fokusområden och just nu är en helt ny stadsdel under uppförande. De närmaste åren kommer 2 000 lägenheter, kontor samt olika servicehus att byggas.

hisingehus

Skriv ut