logo wilfast

Wilfast genomför transaktion i Finland

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett investeringskonsortium genomfört sitt första fastighetsförvärv i Finland.

Fastigheten är belägen strax norr om Helsingfors. Efter genomförd tillbyggnad om ca 8 600 m2 uppgår lokalytan till drygt 35 000 m2. Ett 20 årigt hyresavtal har tecknats med ett av Nordens ledande tekniska handelsbolag inom byggsektorn. Investeringen uppgår totalt till ca 27 miljoner eur. Då markarealen uppgår till närmare 170 000 m2 finns ytterligare byggrätter om ca 25 – 30 000 m2. Wilfast Förvaltning AB medverkar också som investerare i projektet.

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett flertal olika investeringskonsortier genomfört fastighetstransaktioner om drygt 3,5 miljarder i Sverige och Danmark. Ytterligare investeringsprojekt skall förhoppningsvis kunna presenteras innan halvårsskiftet.

Skriv ut E-post

blue-line