logo wilfast

Wilfast genomför 2 fastighetstransaktioner om totalt ca 900 Mkr

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med två investeringskonsortier genomfört 2 fastighetstransaktioner om totalt ca 900 Mkr.

Fastigheterna tillträds i slutet av juni. Fastigheterna är belägna i Göteborg respektive Jönköping, två mycket attraktiva logistikorter. Fastigheterna är moderna logistikfastigheter och uthyrda till två starka hyresgäster med långa hyresavtal. Den totala lokalytan uppgår till ca 115 000 m2. Wilfast Förvaltning medverkar som investerare i bägge projekten.

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett flertal olika investeringskonsortier genomfört fastighetstransaktioner om ca 5 miljarder i Sverige, Danmark och Finland.

 

Skriv ut E-post

blue-line