logo wilfast

Från 0 kvm till 40 000 kvm på 270 dagar

"Stora lediga ytor att hyra när Schenker AB minskar" löd en av rubrikerna i lokaltidningen i början av maj 2010. Mycket riktigt så stämde överskriften. Det som sedan blev uppkallat "Nässjö Logistikcenter", ett fastighetsbestånd på ca 10 fastigheter hade en utmaning framför sig.

111024-Schenker4

Från 1 februari (då vakanserna uppstod) till 1 november 2011 (då senaste hyresavtalet tecknandes) har fastighetsbestånden haft en positiv utveckling. Flertal företag har etableras i området "Nässjö Logistikcenter". Orsaken till den positiva utvecklingen beror framförallt på det goda och täta samarbetet med Nässjö Näringsliv AB som under hela processen har vart drivande och skapat rätt förutsättningar för företag att utvecklas i kommunen. Från Fastighetsägarens sida har man kunnat erbjuda ändamålsenliga lokaler, snabba beslutsprocesser och snabbt tillträde.

Schenker Logistics AB

Hyresgästen tillträde hela fastighetsbeståndet (ca. 10 fastigheter) efter det att Televerket hade avyttrat sin verksamhet under 90-talet. Många utav de som hade jobbat på Televerket fortsatte sina tjänster hos den nya arbetsgivaren.

Schenker Logistics har logistikcenter på ett flertal orter i Sverige. För att stärka sin konkurrenssituation och effektivisera sin verksamhet har företaget tagit fram ett strategiskt beslut där man konsoliderar flertal anläggningar i Sverige. Med anledning av detta flyttar man delar av verksamheten från Nässjö till den nybyggda anläggningen om 22 000 kvm i Jönköping. Man konsoliderar även fyra av sina befintliga anläggningar i Göteborg till den nya fastigheten (ca 31 000 kvm) på Göteborg Landvetter Airport från och med hösten 2011. Vidare har Schenker Logistics tecknat en avsiktsförklaring med Bockasjö AB som innebär att man skall bygga en eller flera fastigheter om totalt ca 60 000 m2 vid Helsingborgs norra infart intill E6:an.

Schenker Logistics AB är fortfarande en utav de dominerande hyresgästerna i fastighetsbeståndet med flertal uppdrag där man erbjuder bra logistiklösningar för sina kunder.

Höglands Logistik Center

Sedan 1 januari 2011 har Höglands Logistik Center etablerat sin verksamhet i lagerlokaler i Nässjö Logistikcenter på Industrigatan. Höglands Logistik hyr ca. 11 000 kvm höglager med tillhörande kontor. Höglagret är den delen i fastighetsbeståndet som är byggt sist (2001). Med 11 st dockningsstationer och en takhöjd på 9 m kan man erbjuda en optimal hantering och lagring av gods.

Företaget har under de senaste åren haft en otrolig utveckling inom området tredjepartslogistik. Företaget har bland annat två år i rad vunnit Gasselpriset (utmärkelse för snabbast växande företaget).

-Det känns jätteroligt att ytterligare kunna utveckla vår verksamhet på detta sätt, säger Henrik Almström som äger och driver Höglands Logistik. Behovet för 3PL finns och bara ökar. Vi hoppas ju att våra nuvarande kunder ger oss fortsatt förtroende och att vi även kan knyta nya kontakter som genererar nytt kundunderlag även i framtiden. Det är ju endast på sättet vi utför våra tjänster som kan ge oss ytterligare relationer. Med våra goda, duktiga och lojala medarbetare kommer vi att lyckas även med detta, det är min övertygelse.

111024-Schenker2

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams (Becker Acroma) tillträdde fastigheten i början av april 2011. I samband med tillträdet av ca 4 600 kvm gjordes omfattande hyresgästsanpassningar. Fastigheten fick bland annat 4 st nya dockningsstationer (lastkajer), nytt golv i utlastningsområdet, ommålning av lokalen samt en omfattande uppfräschning av kontorsdelen.

Sherwin-Williams köpte Becker Acroma under 2010. Företaget bedriver verksamhet i Märsta norr om Stockholm, där pigmenterade färger produceras. I Bellö tillverkas det bets och klarlack. Nässjö blir nu företagets centrum för lagerhållning, distribution, order och tullhantering.

Det primära med denna flytt var de utmärkta lokalerna. De passar perfekt för våra behov och är dessutom försedda med vattensprinkler. Att Nässjö är en stark logistikort gör inte läget sämre, men alltså inte avgörande för vårt beslut.  VD Thomas Bergdahl, för www.nnab.se

111024-Schenker5

Rusta AB

I januari 2004 invigde Rusta ett nytt centrallager i Nässjö. Logistikanläggningen har en golvyta på 24 000 kvadratmeter med en takhöjd på tolv meter. Antalet pallplatser är 35 000. Rusta har 56 varuhus runt om i landet och 50 000 kunder besöker Rusta, varje dag. Trenden visar att antalet besökare och genomsnittsköpet per kund fortsätter att öka.

Tack vare den positiva utvecklingen så uppstod det ytterligare behov av lagringsytor. Wilfast Förvaltning kunde då erbjuda bra lagerytor med god tillgänglighet i Nässjö Logistikcenter. Företaget får tillträde till lokalerna från 1 november 2011.

Rusta har sitt huvudkontor i Upplands Väsby utanför Stockholm. Här finns företagets privata ägare, samt inköps-, marknads-, IT- och ekonomiavdelning. Rusta har idag över 900 anställda som arbetar antingen i våra varuhus, lager eller på våra inköps- eller huvudkontor.

Skriv ut E-post

blue-line