logo wilfast

Kuwait Finance House förvärvar Ahlsells centrallager i Hallsberg

Wilfast Förvaltning AB och Ness  Risan & Partners AS har tillsammans med ett investeringskonsortium avyttrat  Ahlsells centrallager I Hallsberg.

Under innehavstiden har fastigheten  utvecklats tillsammans med hyresgästen bl.a. har en större tillbyggnad  genomförts. Lokalytan uppgår till ca 70 000 m2. Köpeskillingen uppgår till 475 Mkr. Köparen  är Kuwait Finance House.

Under 2011 har Wilfast Förvaltning  AB och Ness Risan & Partners AS tillsammans genomfört  fastighetstransaktioner om drygt 2 miljarder.

Skriv ut E-post

blue-line