Förvärv av fastighet i Haninge

Wilfast och Ness, Risan & Partners har tillsammans med ett investeringskonsortium förvärvat en modern logistikfastighet i Haninge om totalt 15 600 kvm för ca 150 miljoner kronor. Fastigheten har utvecklats och byggts av Skanska och färdigställdes i juni 2016. Den är fullt uthyrd till Rexel Sverige AB som ingår i den franska elgrossistkoncernen Rexel. Fastigheten är placerad i Jordbro Företagspark med ett attraktivt läge i en av Stockholmsregionens största företagsparker.

Rexel Sverige AB är en av landets största elgrossister med ett brett sortiment av elmateriel och erbjuder även innovativa produkter och system för smarta lösningar. Med ett långsiktigt hyresavtal, bra kassaflöde och en stark hyresgäst hoppas Wilfast tillsammans med hyregästen kunna utveckla fastigheten ytterligare.

Jordbromalm 20160708

Skriv ut