logo wilfast

 

Wilfast agerar som asset manager och investment partner på den svenska fastighetsmarknaden.
Vårt arbete omfattar förvaltning, uthyrning samt fastighetsutveckling. Ofta deltar Wilfast aktivt i hela fastighetens värdekedja innefattande då också områdena förvärv, finansiering samt försäljning.
Våra uppdragsgivare och samarbetspartners består av svenska och utländska fastighetsägare, svenska och utländska fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag.
Wilfasts verksamhet är främst inriktad på kommersiella fastigheter med betoning på lager, logistik, industri samt retail. För närvarande förvaltar vi ca 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta.
Vi finns i Göteborg där vår lilla och obyråkratiska organisation borgar för personlig service och snabba besked.
En viktig del av vårt arbete består av att utveckla och hyra ut vakanta ytor i nära samarbete med såväl befintliga som nya hyresgäster. Många av våra uthyrningar innebär anpassning av lokalerna utifrån hyresgästernas egna önskemål. Förslag och ritningar tar vi fram tillsammans med våra kreativa och lyhörda arkitekter.
Kontakta oss på Wilfast så hjälper vi Er att hitta lokaler som passar Er verksamhet.

blue-line